چالوس، ابتدای هچیرود، سمت دریا
تلفن : ۰۱۱۵۲۱۶۰۳۸۰
موبایل : ۰۹۱۲۲۹۴۰۳۶۴
ایمیل : naarinhotel@gmail.com

نارین هتل با کادری متخصص آماده خدمت گزاری می باشد

IMG_4181.png